På vår vakt må verden endres drastisk

Dame i vinden på toppen, vindmøller i bakgrunnen

Vi skal bidra til å endre den i riktig retning

Innen 2050 skal Norge være omstilt til et lavutslippssamfunn. Det vil kreve opp mot 50 TWh i økt produksjon av fornybar energi i Norge.

Trøndelag har blant Europas beste vindforhold, derfor er vår region spesielt godt egnet for lønnsom vindkraftproduksjon.

Vannkraft. Vindkraft. Nye energiløsninger. Vi øker ambisjonsnivået. På vår vakt.

Vindkraft splitter folket og skaper debatt

Høyballer på et jorde. Vindmøller i bakgrunnen.

Slik endret vindkraftutbygging trønderkommunen

I Åfjord har befolkningsnedgangen snudd til vekst og store bedrifter kniver om næringsareal. Hva skjedde?

Elektrifiseringen av samfunnet er nødvendig

Ved et vindkraftverk

Kan vi nå klimamålene uten mer fornybar energi?

Samfunnet elektrifiseres og den siste fossilbilen skal selges i Norge i 2025. Hvor skal vi hente all strømmen vår fra i årene som kommer?